Våra tjänster  

När det gäller konsulttjänster arbetar Sentia på flera nivåer. 

Vår kärnverksamhet i arbetet mot kunder är inriktat mot handledning till individer och grupper samt workshops och föreläsningar. Kontakta oss för mer information via info@sentiaconsult.se eller via kontaktformuläret.


Utbildning och handledning – workshops och föreläsningar kring exempelvis stress, depression och ångest samt neuropsykiatriska funktionshinder

Handledning innefattar handledning till arbetsgrupper som möter personer med psykisk ohälsa i sin arbetsvardag och behöver hjälp med exempelvis bemötandefrågor. Handledning kan även innefatta utbildning kring KBT och metodutveckling.


Organisationsnivå – verksamhetsutveckling, grupputveckling, konflikthantering, chefshandledning samt rekrytering. 

Innefattar exempelvis interventioner utifrån OBM (Organizational behavior management), gruppanalyser, testning inför rekrytering samt arbetsförmågebedömningar.


Individnivå – psykologisk behandling och utredning. 

Innefattar exempelvis behandling av depressions- och ångesttillstånd, stresstillstånd samt neuropsykologiska utredningar. 


Avseende klinisk inriktning har vi vår grund inom kognitiv beteendeterapi (KBT) och har givetvis psykoterapeutisk grundutbildning inom detta område (steg 1). 

När det gäller organisationspsykologi arbetar vi främst med grupputveckling och ”teambuilding” utifrån beteendeanalys i organisationer (OBM). Vi arbetar även med konflikthantering och gruppanalyser utifrån SPGR- metodik samt GDQ - metodik (group development questionnaire). 

På alla nivåer vi arbetar vi utifrån vetenskapligt förankrad metodik och är måna om att bibehålla en evidensbaserad praktik.