Vårt team

Christian Brandt

Christian är legitimerad psykolog med inriktning KBT och är VD för Sentia. Han har en bakgrund inom rättspsykiatrin och är nu främst verksam inom primärvården. Christian har huvudansvar för Sentias verksamhet, men brinner också för frågor kring individuell utveckling och förbättring av arbetsplatser. Han har specialiserat sig på individbedömning och behandling utifrån ACT. 

E-post: christian.brandt@sentiaconsult.se

Jonas Nejderyd

Jonas är legitimerad psykolog med examen från Uppsala Universitet. Jonas är verksam inom psykiatrin i Sandviken och arbetar även med att skapa och utveckla lösningar för internetbehandling. Jonas stora intresse är psykoterapi och organisationsutveckling utifrån OBM som modell. Jonas har även lång erfarenhet av att utföra neuropsykiatriska utredningar.

E-post: jonas.nejderyd@sentiaconsult.se

Björn Skude

Björn är legitimerad psykolog med steg 1 utbildning inom KBT. Björns stora intresse är kring handledning, ledarskapsutveckling och coachning, men även psykoterapi och behandlingsformen ACT (acceptance and commitment therapy). Björn har även en medicinekandidat examen från läkarstudier i Umeå.

E-post: bjorn.skude@sentiaconsult.se

Per Skude 

Per Skude är chefsläkare inom landstinget Västernorrland. I sin nuvarande tjänst arbetar Per framförallt inom landstingets hälso- och sjukvårdsstab men även med utredningar. Som senior rådgivare till Sentia hjälper Per oss med metodutveckling samt vetenskaplig granskning av vårt arbete. Vid större organisationsuppdrag är Per även behjälplig tack vare sin mångåriga erfarenhet av organisationsförändring.